maan

Stille Omgang Leiden

site van het Genootschap De Stille Omgang Leiden e.o.

Intentie

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2022 als intentie:

God lijkt ver van de stad, maar God woont in haar midden.

De stad heeft een buitenkant en een binnenkant. Velen hebben angst van die buitenzijde: het grauwe leven in de anonimiteit, de beperkte woonruimte, het lawaai, zoveel melaatse plekken in wijken vol armoede en eenzaamheid. En daarbij het schrille contrast tussen rijk en arm, glitter en miserie, overdaad en ontbering uitgestald voor ieders oog en dicht naast mekaar. De stad heeft tempels van schoonheid vol toeristen en wijken die men liever ontvlucht of zelfs afschermt.

Maar er is ook een binnenkant. De stad heeft een hart. Daar wordt gehunkerd naar zingeving en koortsig gezocht naar geluk, naar bemoediging en hoop, naar gemeenschap en onderlinge solidariteit. Dat hart klopt in elke stad en het blijft kloppen, al kent men nog zoveel ritmestoornissen en hier en daar zelfs een infarct. Maar sterven doet het niet.