maan

Stille Omgang Leiden

site van het Genootschap De Stille Omgang Leiden e.o.

Programma

Het programma van 18 Maart  2023 ziet er als volgt uit:

18.00 opstap Voorhout,Bartholomeuskerk

18.30 opstap Lisse St Agathakerk

19.15gebedsdienst Petrus

19.45 vertrek uit Leiden

21.00 Mis Obrechtkerk Amsterdam

22.15 Start Omgang

23,30 Vertrek Amsterdam

00.15Aankomst Lisse

00.45 Aankomst Leiden

00.01 Aankomst Voorhout